Home

Het Oranje Kruis boekje 27ste druk is te bestellen bij Trudie Kramer.
Bestellen via Trudie was mogelijk tot 13 maart 2017.
Tevens is het mogelijk om het boekje individueel te bestellen op onderstaande link:
Het Oranje Kruis boekje 27ste druk bestellen @ (officiele website) Het Oranje Kruis


Op de jaarvergadering 18 maart 2015 is er besloten dat onze trouwe hulpverleners een financiële 
vergoeding mogen verwachten. 
Deze vergoeding is €5,00 per dagdeel (4 uur) en zal uitbetaald worden vanaf de 3e hulpverlening 
in enig jaar, met ingang van 1 januari 2016.
Deze vergoeding zal per kalenderjaar worden uitbetaald in de maand december van het 
lopende jaar.


Ook binnen onze vereniging is het een normale gang van zaken dat leden zich beschikbaar stellen voor een functie binnen het bestuur voor een bepaalde periode. Wij zijn dan ook regelmatig opzoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze vereniging.

Graag verwijzen wij u naar ons overzicht m.b.t. actuele vacatures.