HomeDe nieuwe roosters voor de EHBO herhalingslessen 2016 - 2017 zijn geactualiseerd.

Op de jaarvergadering 18 maart 2015 is er besloten dat onze trouwe hulpverleners een financiële 
vergoeding mogen verwachten. 
Deze vergoeding is €5,00 per dagdeel (4 uur) en zal uitbetaald worden vanaf de 3e hulpverlening 
in enig jaar, met ingang van 1 januari 2016.
Deze vergoeding zal per kalenderjaar worden uitbetaald in de maand december van het 
lopende jaar.

Meer informatie is te vinden onder het menu “Planning


Ook binnen onze vereniging is het een normale gang van zaken dat leden zich beschikbaar stellen voor een functie binnen het bestuur voor een bepaalde periode. Wij zijn dan ook regelmatig opzoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze vereniging.

Graag verwijzen wij u naar ons overzicht m.b.t. actuele vacatures.